Bijbelstudies over de apocalyptische oordelen in de eindtijd.

Wat bedoelt de Bijbel met de 'eindtijd'?

Korte inleiding:
Als we het hebben over 'de eindtijd', hebben we het niet in de 1ste plaats over het einde van de wereld. 'Eindtijd' slaat op het einde van het huidige tijdperk, het tijdperk dat vooraf gaat aan de wederkomst van Jezus Christus. De Bijbel vertelt ons dat wij nu in de eindtijd leven.

Wat zijn de tekenen van de eindtijd? Wat staat ons nog te wachten? Wat zegt de Bijbel hierover? Dit zijn de onderwerpen van de Bijbelstudies die u op onze website kunt downloaden.
De Bijbel heeft veel zaken (o.a. de ‘bekende’ tekenen) die we in onze tijd zien gebeuren reeds lang van tevoren voorspeld. Dus, men kan er zeker van zijn dat de rest ook waar is. Te denken dat alles gewoon toeval is, is zelfbedrog.

Vanwege de (profetische of voorspellende) correctheid van de Bijbel is het dan ook geen wonder dat de inhoud vaak wordt aangevallen. Helaas laten velen zich misleiden vanwege gebrek aan (voldoende) kennis van de Bijbel. Volgens de Bijbel gaat de duivel in de eindtijd tekeer als een briesende leeuw, om te kijken wie hij nog meer kan verslinden (beter gezegd: wie hij nog meer van God kan afbrengen of afhouden). Blijf dus in Gods waarheid (of kom in Zijn waarheid) en versterk uw persoonlijke relatie met Jezus Christus. De enige plek waar u veilig bent voor de aanvallen van de duivel.

Gods eindtijdscenario in beeld, kort overzicht: Klik hier.

Op de volgende pagina vindt u hoe onze eindtijdstudies kunt downloaden. Klik hier
(zie ook op onze download pagina)