Mooie video over de Israëlitische Tabernakel:

Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe.

In Exodus 25:8-9 staat: “Dan moeten zij voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik te midden van hen kan wonen. Volgens alles wat Ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel (d.i. tent of woning) en een ontwerp van al zijn voorwerpen...” (HSV). Nu woont God niet meer in een tent van stof, zoals de tabernakel, of in een gebouw van steen, zoals een tempel of kerkgebouw, maar in de zich tot God bekeerde en overgegeven mens, eerst in zijn/haar lichaam, en als hij/zij geestelijk gegroeid is, ook in zijn/haar ziel en geest. In 1 Korinthe 6:19 staat: “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is (of: woont) en Die u van God (ontvangen) hebt, en dat u niet (meer) van uzelf bent?” (HSV)


Voor een kort overzicht van de geestelijke betekenis van de Tabernakel, klik hier.

Meer weten? U kunt deze studies gratis downloaden:
(zie ook op onze download pagina)