De Bijbel in Tabernakel-licht.

Korte toelichting.

De Bijbelstudies die we u hier aanbieden worden bezien in het licht van de IsraëlitischeTabernakel (zie info Tabernakel-studies). Dit heiligdom is voor ons een door God gegeven patroon (of model) van de geestelijke ontwikkelingen van een christen hier op aarde en een sleutel tot het dieper verstaan van de Bijbel. Veel uit de Bijbel wordt ons pas echt ten volle duidelijk door voldoende kennis van de (geestelijke) betekenis van de kleuren, materialen en voorwerpen van de Tabernakel. Daardoor ontdekken we een rijke, onuitputtelijke bron (of schatkamer) van hemelse rijkdommen waardoor wij pas echt geestelijk kunnen groeien.

Nieuwsgierig? Beschikbaar zijn onze studies over de N.T. Bijbelboeken: Lukas, Johannes en Openbaring. En over de O.T. Bijbelboeken: DaniŽl, Esther, Hooglied, Jesaja, Job, Ruth en Zacharia.

  1. Het Evangelie naar Lukas is in de eerste plaats een openbaring van Jezus Christus als de wonderbare Hogepriester van God, omdat Hij hier wordt geopenbaard als de Zoon van de mens. Wat nu, ook geestelijk gesproken, voor het Hoofd (d.i. Jezus) geldt, geldt ook voor het Lichaam (de christenen). Het is dus ook het Boek van de christen als een koninklijke priester, die priester kan zijn, omdat Hij, Jezus Christus, de Hogepriester is.

  2. Het Evangelie naar Johannes is in de eerste plaats een openbaring van Jezus Christus als Zoon van God. Dit Evangelie is bij uitstek het Evangelie (d.i. het goede nieuws) voor de laatste dagen, de tijd dus waarin wij nu leven, de tijd waarin God Zijn Gemeente, althans voorlopig een deel ervan, reeds hier op aarde, zal vervullen met Zijn VOLMAAKTHEID, namelijk Zijn BRUIDSGEMEENTE (zie Openb. 12:1, 14:5, Ef. 5:27 en 1 Petr. 1:3-5).

    U kunt deze en andere studies gratis downloaden:
    (zie ook op onze download pagina)