Diverse studies


Verzamelde Bijbelstudies over verschillende onderwerpen.

De natuurlijke mens en de Heilige Geest.

Korte inleiding:
Jezus werd gedoopt met de Heilige Geest en de Vader zèlf gaf bij diezelfde gelegenheid getuigenis aangaande "wedergeboorte en Goddelijk Zoonschap"! En zó is het ook in al die gevallen waarin gelovigen gedoopt worden met de Heilige Geest, want juist deze doop is voor hen en voor de wereld HET ONWEERLEGBAAR GETUIGENIS ten aanzien van beiden: de wedergeboorte èn de aanname tot kinderen. Gedoopt worden met Gods Heilige Geest is het ontvangen IN de mens van de Gever van alle genade-gaven.

Het is dus ONmogelijk om "Gaven van de Heilige Geest" te bezitten, als de Gever van die gaven niet tevoren is ontvangen! Elke andere interpretatie is niet Bijbels en vals! Zonder deze hemelse Gever in de mens, is het onmogelijk om te leven (en dus te handelen en te wandelen) als schijnende lichten in een verdorven, boze wereld. De Heilige Geest moet eerst worden ontvangen, want HIJ IS DE HEMELSE OLIE Die onze lampen doet branden, waardoor die schijnen. De gelijkenis van de "tien maagden" die hun lampen namen en uitgingen, de Bruidegom tegemoet, zal alles duidelijk maken (zie Matth. 25:1-12).

Leer bidden.

Korte inleiding:
Zouden wij in de Bijbel ooit "méér dan overwinnaars" genoemd zijn, indien de volmaaktheid (van en in Christus wel te verstaan) slechts voor ons was weggelegd in de hemel, waar alle verzoeking wegvalt, indien God niet bereid was om ons, op het moment dat wij tegenover de verzoeking staan, te bewaren? Want, juist hier en nù, in deze huidige wereld, hebben wij de overwinning in beproeving en verzoeking zo zéér nodig! Ons wordt verteld dat het Zijn uitgedrukte wil is dat wij... "Matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze huidige wereld" (zie Tit. 2:11-12).

Dit wordt ons niet voorgehouden als een "theoretisch ideaal" (beslist niet!); maar wij mogen – in de leerschool van het gebed en onder de voortreffelijke leiding van de Heilige Geest Zelf – komen tot overwinning; zelfs zó, dat God ons tot Zijn getuigen kan maken. In deze studie zullen wij ons, onder andere, gaan bezighouden met het bestuderen van: 'de oorzaken van onze steeds terugkerende nederlagen' en 'hoe wij kunnen overwinnen over zonde en ziekte'.

U kunt deze en andere studies GRATIS downloaden:(zie ook onze download pagina)